Gangmeterkast opheffen, deurintercom en reguliere controle

Een VvE bestuur behartigt de belangen van de woningeigenaren. Daaronder valt ook het beheer van de trappenhuisverlichting. De kosten daarvan bestaan uit het onderhoud van de installatie, het energieverbruik en het vastrecht. De kosten van het vastrecht zijn vaak rond € 200,- en daarmee veel hoger dan voor de levering van de elektriciteit, wat vaak slechts een paar tientjes bedraagt.

Met goede afspraken tussen de bewoners/eigenaren kan de voeding van de trappenhuisverlichting bij een van de bewoners aangesloten worden, waardoor de elektriciteitsmeter voor de trappenhuisverlichting kan worden verwijderd. Hierdoor vervalt de jaarlijkse vastrechtbijdrage van ca. € 200 euro,-. Een bewoner betaalt dan de energiekosten voor de trappenhuisverlichting, deze kan dan gecompenseerd worden door de ander bewoners.

Een videofoon/deuropeningsinstallatie is ook een interessant onderwerp voor de Amplitude.

N.B. De hierboven beschreven operatie is uitgevoerd bij VvE van Beukenplein 3  te Amsterdam.

Uit veiligheidsoverwegingen is het verstandig om eens in 5 jaar de elektrische installatie in de woning  te laten controleren. Deze controle dient te gebeuren volgens de vereisten van de norm NEN 3140, die apart beschreven is. De kosten hiervan kunnen per bewoner/eigenaar lager uitvallen als dat bij iedere woning op dezelfde dag gebeurt. De resultaten van de uitgevoerde metingen worden in de vorm van een rapport omschreven en aan iedere bewoner/eigenaar overhandigd. En als blijkt dat er iets mis is met een installatie of gedeelte daarvan, wordt in het rapport een mogelijke oplossing aangedragen.

Opmerking: De verzekeringsmaatschappijen vragen tegenwoordig een keuring van de elektrische installatie voor dat ze een verzekeringspolis voor een woning afsluiten.

Een deurintercom is een standaard onderdeel van een huisinstallatie. Deze gaat meestal lang mee, maar mocht zich daarin een storing voordoen dan ben ik beschikbaar om de reparatie uit te voeren.

ONDERHOUD TRAPPENHUIS-INSTALLATIE

DEURINTERCOM

METINGEN

ISOLATIE

POTENTIAALVEREVENING

AARDLEKSCHAKELAARS

AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND

VASTRECHT

Click edit button to change this text.