Projectbeschrijving

In een PV-installatie, wordt de gelijkstroom van de zonnepanelen omgezet in een wisselstroom van 230V , 50 Hz door gebruik te maken van een omvormer. In het voorjaar van 2012 is, dankzij inspanningen van vrijwilligers, het dak van de geitenstal voorzien van zonnepanelen, zie foto. Binnen in de stal is een geschikte omvormer geplaatst maar niet aangesloten. Ik was geïnteresseerd in de installatie en mocht naar de panelen en naar de omvormer kijken. De panelen waren keurig geplaatst maar er was geen verbinding met de omvormer. Van de  verantwoordelijke beheerders van de stichting SPIN  heb ik toestemming gekregen om de ontbrekende installatie te plaatsen en de omvormer te verbinden met de bestaande installatie.

Het oude groepenkastje met patronen,  werd vervangen door een nieuwe met installatieautomaten. Nadat ik de fabrieksinformatie goed gelezen had, ging ik aan de slag met de geleverde kabels en kabelverbindingen, speciaal gemaakt voor gelijkstroominstallaties. De omvormer is daarna verbonden op een aparte groep in het groepenkastje en meteen in werking gezet. Tot op heden waren geen storingen zichtbaar op het bedieningspaneel van de omvormer.

Sinds de omvormer met het net is gekoppeld heeft hij 2.730 kilowattuur stroom opgeleverd.