Projectbeschrijving

Aanpassing waarde hoofdbeveiliging c.q. installatieautomaten

Vraagstuk vastrecht

Fysiotherapie Welkom is een nieuwe praktijk(sinds 2010)  gevestigd op IJburg, Eva Besnyöstraat 509. De eigenaren van de praktijk vonden dat de energierekening te hoog was. Toen ik de meterkast bekeek zag ik meteen waar het probleem lag. Dat was het te hoog geschatte vastrechtbedrag van de energierekening. De hoofdzekeringen, in de vorm van installatieautomaten hadden een nominale waarde van 80 A. Hierbij hoort het hoogste bedrag op de schaal van het vastrecht. In overleg met de installatiebeheerder zijn hoofdzekeringen vervangen van 80 A naar 25 A (zie foto). Hiermee is het bedrag voor het vastrecht (als onderdeel van de energierekening) 10 keer lager geworden en daarmee is ook de energierekening tot normale proporties teruggebracht.

Vraagstuk controle

De hele installatie is verdeeld over 10 groepen. Tijdens verrichten van isolatiemetingen werden de groepen achter elkaar uit- en ingeschakeld. Daarbij werd geconstateerd dat er een onevenwichtige verdeling van het vermogen over de groepen was. Ongeveer de helft van de installatie werd aangesloten op groep 10, zo dat meer dan de helft van het vermogen via deze groep werd gevoed. Dit was een duidelijke consequentie van de slechte communicatie tussen de bouwer van de installatie, de opdrachtgevers en de uitvoerende mensen tijdens het bouwen. Hier dient zich een duidelijke oplossing aan: verbruikers van groep 10 verdelen over 2, of nog beter over 3 groepen.

Vraagstuk metingen

Tijdens het meten van de isolatieweerstand van de stroomvoerende leidingen, viel het op dat leidingen in groep 10 aanzienlijk lagere isolatieweerstand vertonen dan de andere leidingen. Namelijk  2,6 MOhm,  t.o.v.> 300MOhm. Wel nog altijd boven de grenswaarde van 1MOhm, maar toch is deze waarde een aandachtspunt voor de veiligheid van de installatie. Bij nader onderzoek bleek dat het zwakke punt ligt in de unit voor de warmteterugwinning en niet in de voedende installatie.