Projectbeschrijving

Vorig jaar wendde zich tot mij een klant wiens energierekening ongeveer € 600 hoger was ten opzichte van het jaar daarvoor. Hij vond dat vreemd want hij had niets bijzonders gedaan wat betreft het energieverbruik. Er werd wel in de tussentijd een CIB (close in boiler) voor in de keuken aangeschaft. Volgens de gegevens van de producenten en verkopers is de CIB efficiënt en energiezuinig, zodat de energiekosten zeker niet zullen stijgen. Dus de klant twijfelde aan de correcte meting van de energiemeter. Om  daar achter te komen werd een  nieuwe energiemeter (kWh-meter)  in serie met de bestaande energiemeter (kWh-meter ) aangesloten. Van de twee meters werden de meterstanden genoteerd.

Na een week werden opnieuw de meterstanden van de beide energiemeters genoteerd. Er was geen verschil in de gebruikte energie. De conclusie was dat de eigen energiemeter goed was. Vervolgens werd de controle-energiemeter in  de groep van de keuken  geplaatst  waar de CIB was aangesloten. Op deze manier kon het verbruik van de CIB worden gemeten. Tegelijk werden de meterstanden op allebei de energiemeters genoteerd.

Na 8 dagen werden de meterstanden opnieuw vergeleken. De verschillen tussen deze twee meters waren ongeveer 30%. Hieruit kwam naar voren dat de CIB niet zo zuinig was. Hiervoor waren drie oorzaken:

  1. De CIB was gekocht om heet water van 100 graden te leveren en de thermostaat was in de stand van  100 graden ingesteld.
  2. De tolerantie van de thermostaat was te gering, waarbij hij weer inschakelde als de temperatuur van het water net iets lager dan de ingestelde 100 graden werd.
  3. Als gevolg van 1 en 2, bleef de CIB met zijn relatief groot vermogen( 3,6 KW) vaker ingeschakeld, wat leidde tot relatief veel energieverbruik.