In een PV-installatie, wordt de gelijkstroom van de zonnepanelen omgezet in een wisselstroom van 230V , 50 Hz door gebruik te maken van een omvormer. In het voorjaar van 2012 is, dankzij inspanningen van vrijwilligers, het dak van de geitenstal voorzien van zonnepanelen, zie foto. Binnen in de stal is een geschikte omvormer geplaatst maar […]