Gedeeltelijke of complete opwaardering van uw huisinstallatie

U kunt bij mij terecht voor complete en gedeeltelijke opwaardering van uw huisinstallatie. Na het tekenen van de begroting bepalen we samen de dynamiek van het bouwen. Afhankelijk van uw wensen  voer ik  de werkzaamheden uit volgens  de Nederlandse  elektrotechnische normen NEN- 1010.

Vaak omvatten de werkzaamheden een kleiner gedeelte van uw elektrische installatie. Deze worden dan in een dagdeel uitgevoerd. Afhankelijk van uw mogelijkheden kunnen de werkzaamheden ook buiten kantooruren verricht worden.

Inductiekookplaat of een keramische kookplaat

Voor het inbouwen van een inductiekookplaat of een keramische kookplaat is het noodzakelijk om, behalve een apart stopcontact, ook een aparte groep in uw meterkast aan te brengen. Dat leidt soms tot de noodzaak van vervanging van de groepenkast. Deze kosten zal ik altijd trachten te vermijden als er andere oplossingen mogelijk zijn (bv. door kleinere aanpassingen in de groepen- verdeling).

Intercom systeem voordeur

Voor de communicatie met de ‘buitenstaanders’ wordt vaak de deurintercom gebruikt, met of zonder beeld. Voor vragen over deze installatie kunt u ook bij mij terecht.

Aanleg of uitbreiding tuinverlichting

Uw tuinverlichting is een bijzonder gevoelig gedeelte van uw huisinstallatie. Het best is om die op een aparte groep met een aardlekschakelaar te beveiligen. Daarmee voorkomt u ongewenste storingen in uw woning. Het spreekt voor zich dat een tuininstallatie zorgvuldig en deskundig aangelegd moet worden, rekening houdend met de weersomstandigheden waarin deze moet blijven functioneren.

Brand- en rookmelders

Uit veiligheidsoverwegingen is het verstandig brandmelders c.q. rookmelders te plaatsen op plekken die het meest brandgevoelig zijn. Dit is in uw woning meestal de keuken. Het is tegenwoordig een vereiste om minimaal een brandmelder te plaatsen op iedere verdieping. Het aansluiten op de huisinstallatie heeft de voorkeur t.o.v. het batterijen verbruik. Het is, wat betreft de brandveiligheid, zeer nuttig om de aanbevelingen van de brandweer te volgen. Zie daarvoor www.brandweer.nl/brandveiligheid.

HUIS- TUIN- KEUKEN-GARAGE
COMPLETE INSTALLATIE VERBOUWING
VERVANGEN VAN GROEPENKASTEN
KERAMISCHE & INDUCTIEKOOKPLATEN
THUISLAADSTATIONS
ZONNEPANELEN
TUINVERLICHTING
DEURINTERCOM
DATA- EN TV-INSTALLATIES
BRANDMELDERS
AARDLEKSCHAKELAARS TESTEN
KEUREN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
METEN VAN AARDING & ISOLATIE

Laadstation of oplaadpaal elektrische auto

Als nu of in de nabije toekomst denkt in een elektrische auto te gaan rijden, of er nu al in rijdt, wilt u ook de auto thuis laten laden in een thuislaadstation. Voor dergelijke stations is altijd een aparte groep nodig. Voor sommige laadstations, die wat meer vermogen gebruiken, is er noodzakelijk de bestaande verdeelinrichting te vervangen door een nieuwe. Het is alles bij elkaar een ingrijpende verandering in uw energievoorziening die vraagt om een deskundige en zorgvuldige aanpak.

Aansluiting of installatie van TV, internet of computer

U heeft in huis uw TV- en computerinstallatie. Aanleggen en aansluiten van deze installatie hoort ook binnen mijn vakgebied.

Installatie zonnepanelen

Als uw huisdak een gunstige ligging heeft en u wilt zelf uw energie op gaan wekken kunt u zonnepanelen op uw dak plaatsen. Dit is een redelijk grote investering, die zich terugbetaalt in gemiddeld 10 jaar. (Behalve het besparen op uw energiekosten de echte voldoening bij een natuurliefhebber komt door het verdringen van de CO2 uitstoot.)

Testen en meten van uw installatie

De veiligheid in uw woning is gebaat bij een deugdelijke elektrische installatie. Daarom is het goed om, na het voltooien van de werkzaamheden bepaalde testen en metingen uit te voeren om zeker te zijn dat uw installatie betrouwbar is. Voor deze testen en metingen volgen we de vereisten van de norm NEN 3140. Bij voltooide werkzaamheden eist deze norm de volgende metingen:

1.- meting van de isolatie van de stroomvoerende leidingen t.o.v. de bescherming leiding
2.- meting en testen van een correcte werking van aardlekschakelaars
3.- meting van de aardverspreiding weerstand i.v.m. correcte werking van installatieautomaten c.q. zekeringen
4.- meting van de potentiaalvereffening in badkamer

Na het opleveren van de elektrische installatie dient de gebruiker zelf een keer per jaar de aardlekschakelaars te testen met de daarop aanwezige knop. Het meten zoals hierboven beschreven dient dan om de 5 jaar uitgevoerd te worden. Hoewel een aardlekschakelaar een heel betrouwbaar apparaat is, blijkt uit ervaring dat, ongeveer 10 jaar na de installatie, de eerste gebreken zich kunnen voordoen. Na 30/40 jaar gebeurt het vaker dat zo’n apparaat niet meer goed of überhaupt niet meer werkt.

De verzekeringsmaatschappijen eisen de laatste tijd een rapport van de status van de elektrische installatie voor dat ze een polis afsluiten met de particuliere eigenaar van een woning.